06-05-2018: De Melkfabriek en maatschappelijk betrokken ondernemen

Wij hopen altijd dat De Melkfabriek, door zijn vormgeving en door de historie die nog zichtbaar en voelbaar is, voor onze gasten een inspiratiebron is bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en bij het vinden van nieuwe inzichten. Inmiddels hebben veel organisaties en bedrijven in De Melkfabriek de basis gelegd voor nieuwe vormen van samenwerking, bijvoorbeeld tussen scholen en bedrijfsleven, tussen overheid en burger; Er zijn leergangen ontwikkeld; Er zijn mooie ideeën ontwikkeld die tot voorzichtige aanpassing in bedrijfsvoering leidden naar meer waarde creatie voor mens en milieu.

Wij zijn erg blij en trots als wij onze gasten geïnspireerd zien weggaan.

De Melkfabriek en de vele ontmoetingen met onze ( geïnspireerde )gasten zijn ook voor ons, Eelco en Vivian, een grote inspiratiebron. Wij hebben mede hierdoor onze visie en missie een steeds beter fundament kunnen geven.

Onze missie om ons bedrijf te ontwikkelen naar een sociale onderneming, waarin wij enerzijds een stagebedrijf kunnen zijn voor studenten, anderzijds een werkervaringsplek kunnen bieden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, lijkt nu toch echt voet aan de grond te krijgen.

We werken op dit moment samen met het Alfa College en Drenthe College, de opleiding Facilitair Leidinggeven en hebben nu voor het tweede jaar stagiaires aan het werk.

We werken samen met de coöperatie Wakker Aan en de Gemeente Tynaarlo in het project “Werken zonder grenzen”. Een aantal status houders hebben bij ons een stageplek gekregen.

In onze bedrijfsvoering zijn we ook gericht op waarde creatie voor mens en milieu. Dat betekent dat wij er op letten dat de producten die wij gebruiken en inkopen zoveel als mogelijk duurzaam zijn verkregen uit onze streekproducten of uit fairtrade verkregen zijn, dan wel een milieu – of duurzaamheidscertificaat hebben.

We zijn bezig om De Melkfabriek energieneutraal te maken. We werken hierin samen met bedrijven die sterk innovatie en duurzaam gericht zijn en natuurlijk uit de omgeving komen.  De zonnepanelen staan in middels op het dak. We zijn aangesloten op Aardwarmte ( Een aardwarmtepomp of bodemgekoppelde pomp haalt warmte uit de aarde. Bijna overal heeft de bodem op 50 meter diepte een constante temperatuur van 9°C. Op een kilometer diepte is de temperatuur 35°C tot 40°C. Door buizen diep in de grond aan te brengen onttrekt de warmtepomp de warmte aan de aarde). We koken op inductie. Daardoor gebruiken we nu vrijwel geen gas meer. Alleen nog voor het warm water hebben we een beetje gas nodig.

De ingeslagen weg, van een maatschappelijk betrokken onderneming naar een sociale onderneming, is nog lang niet voltooid.  Maar de eerste stappen zijn gezet.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.