OP ZOEK NAAR EEN INSPIRERENDE VERGADERLOCATIE?

Nieuwe wegen zoeken om het ultieme doel te bereiken.

Vanuit een ander perspectief kijken……..

De Melkfabriek is door zijn vormgeving en door de historie die nog zichtbaar en voelbaar is, voor veel mensen een inspiratiebron bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en bij het vinden van nieuwe inzichten.

Een paar voorbeelden :

Er zijn in De Melkfabriek nieuwe Coöperaties ontstaan, bijvoorbeeld tussen overheid en burger; maar ook tussen individuen die gedreven werden door een zelfde missie.

Er zijn in DeMelkfabriek leergangen ontwikkeld, bijvoorbeeld CMO/Stamm met haar leergang  “Overheidsparticipatie met LEF”

Er zijn in De Melkfabriek samenwerkingen met vernieuwde inzichten ontstaan tussen Onderwijs en Bedrijfsleven;

Er zijn in De Melkfabriek veranderingsprocessen ontstaan waarbij Vertrouwen het sleutelwoord werd;

Er zijn ideeën ontwikkeld over de invloed van Kunst binnen organisaties en op medewerkers in een organisatie;